Akkreditering

Fristen for å søke er 8. juni

Det er fotorestriksjoner på området. Akkrediterte pressefotografer får informasjon om hva de må forholde seg til, samt et fotopass. Bedrifter som skal søke om flere akkrediteringer bes gjøre dette gjennom Gruppeakkrediteringsskjema.

Skriv en kort begrunnelse for hvorfor du søker om akkreditering i *annen relevant informasjon*. Akkreditering hentes i egen bod ved festivalområdet.

Åpningstidene for å hente ut akkreditering er:

  • Onsdag 12.00 – 16.00
  • Torsdag 12.00 – 21.30
  • Fredag 10.00 – 21.00
  • Lørdag 10.00 – 21.00

Skjema for akkreditering kommer.